Fremhevetbilde_1500x625

Systemet, en kammeropera om NAV

En humoristisk kammeropera om paradokser i velferdssystemet.

Systemet er hjørnesteinen i den sosialdemokratiske samfunnskontrakten, men fungerer ikke helt som det skal. Brukerne får hjelp, men ikke den hjelpen de trenger. De blir fanget i venterommet hvor de sirkulerer mellom jobbsøkerkurs, arbeidsavklaringer og trusler om anmeldelser for svindel av trygdeytelser.

I operakollektivets nye kammeropera står saksbehandleren midt i skuddlinja. Han prøver forgjeves å hjelpe brukerne samtidig som han skal avkode kryptiske og motstridende kommandoer fra Systemet; et mystisk velferdsfantom uten fysisk tilstedeværelse. Operaen kulminerer i det Saksbehandleren gjør opprør og blir mer lojal mot borgerne enn mot Systemet.

Men var det egentlig så lurt?

Velkommen til venterommet. Trekk kølapp.

Kunstnerisk team:

Musikk: Gísli J. Grétarsson
Tekst og regi: Oda Fiskum
Scenografikonsulent: Annika Bromberg
Produsent: Patrick Egersborg

På scenen:

Kapellmester: Knut Erik Jensen
Saksbehandler (baryton): Patrick Egersborg
Bruker 1 (mezzosopran): Nina Sætherhaug
Bruker 2 (tenor): Mikkel Fjeld Skorpen

Kor og orkester

Operakollektivet er et uavhengig nordisk operakompani drevet av kunstnerne selv. Vi skriver tekst og komponerer samtidsopera med samfunnsrelevant tematikk med en satirisk brodd. Vårt mål er å utvikle opera som er tilgjengelig, relevant og engasjerende. Operakollektivet består av operasanger Patrick Egersborg, librettist og dramatiker Oda Fiskum og den islandske komponisten Gísli J. Grétarsson.

Systemet er støttet av: Kulturrådet, Fond for lyd og bilde, Fritt Ord, Bergesenstiftelsen, Nordisk Kulturfond, Nordisk kulturkontakt, Kulturdirektoratet og Dramatikerforbundet.

Opera Trøndelag tilrettelegger for fremførelsene i Trøndelag.

Medvirkende