Stjørdal Kirkelige Fellesråd
Trondheimsolistene
Trondheim Kammeropera
Den Norske Opera & Ballett
Operaen i Kristiansund
Opera di Setra
Opera Nordfjord
Arktisk Filharmoni
NTNU Institutt for musikk
Opera Trøndelags Venner
Kimen Kulturhus
Stjørdal Kulturskole
Den kulturelle skolesekken (Stjørdal kommune)
Den kulturelle spaserstokken
Eventyrstien (Stjørdal kommune)
Royal Music Production
Harmonien
Quality Airport Hotel Værnes
Ersgard
Lokstallen (Stjørdal kommune)
Stjørdal Museum Værnes
Hell Catering
Hegge gård
Hjelseng gård
Stolt bryggeri
Halsen skole
OFAG AS
Stjørdal kulturutvikling
Stjørdal bibliotek
Steinvikholm Slott v/grunneiere
Riksantikvaren
Fortidsminneforeningen, Den Trønderske Avdeling
Kimen kino
Lånke IL
Rotary Stjørdal
Ole Dalen (Cobra Productions)
Scandic Hell
Stjørdal sanitet
Remyra Idrettslag
Fram IL