Fremtidens opera - Web Wide 1500x625

Ringve Akademi 2022: Hva er fremtidens opera ?

Ringve Akademi 2022

Tema: Hva er fremtidens opera?

Ringve Akademi er et intensivkurs over tre dager, som skal utvikle og rekruttere unge sangtalenter. Deler av kurset er åpent for publikum, som masterclass, foredrag og paneldebatt i samarbeid mellom Opera Trøndelag, Opera Trøndelags venner, NTNU og Ringve Musikkmuseum.

MASTERCLASS

Fredag 28. Oktober kl. 16.00 – 19.00, Konsertsalen 
Ringve Akademis masterclass foregår i «storsalen» på Ringve. Studenter fra NTNU jobber med ulike uttrykk, hovedsakelig fra operalitteraturen. Dirigent Peter Szilvay leder Masterclassen. Peter Szilvay er utdannet bratsjist og dirigent ved Norges musikkhøgskole og er en sentral skikkelse i norsk musikkliv. I 1996 hadde Peter sin ilddåp som dirigent med Kringkastingsorkestret, som avslutning på diplomstudiet ved Norges musikkhøgskole. Han var dirigentstipendiat hos Stavanger Symfoniorkester i perioden 1998–2000 og vant den norske dirigentkonkurransen “Årets dirigent” i 1999.

Sanglærerne Carsten Stabell og Hilde Gjermundsen er tiltede sammen med pianist Knut Erik Jensen fra Institutt for musikk ved NTNU.

HVA ER FREMDTIDENS OPERA ?

Lørdag 29. Oktober kl. 14.00 – 15.30, Konsertsalen
Ringve Akademis faglige foredrag holdes av Hedvig Jalhed.
Hedvig Jalhed er en svensk operasanger og forsker.  Hun er utdannet ved Operahøyskolen i Stockholm og sunget med en rekke ulike orkestre. Jalhed forsker og holder foredrag med musikalske innslag hvor hun lar publikum bli en del av forestillingen, – «framtidens opera, en interaktiv opera». Foredraget er en del av hennes doktoravhandling. I tillegg driver hun kunstneriske musikkdramatiske prosjekt som leder for Operation Opera.

Fri inngang på begge aktiviteter.

Medvirkende