Ved inngangen til 2000 var det ekstra stort trykk fra barn og ungdom for å være med på scenen i opera Olav Engelbrektsson. Med bakgrunn i dette ble Operaskolen starta i 2001 med formål å gjøre scenekunst av høy kvalitet tilgjengelig for barn og ungdom og samtidig motivere til videre steg innen faget.

Operaskolen gir tilbud i musikkteater til gruppen 11-15 år der samspill og scenedisiplin er vesentlig. Alle øvinger foregår felles. Øvingene fører fram mot konkrete forestillinger. Det øves fast 1 gang pr. uke i skoleåret, samt intensivering med prøver mot forestillinger. Operaskolen er et arnested der musikkteater utøves i glede og fellesskap.

Seniorakademiet er for videregående elever over 15 år. Seniorene har stått på scenen siden 11årsalderen og representerer en viktig kompetanse for Opera Trøndelags produksjoner. Flere av dem har utmerket seg som gode solister og scenekunstnere. Seniorene har også et eget program. Operaskolens virksomhet gir viktig synergi til regionen. Flere av elevene har gått videre til høyere utdanning innen klassisk sang og satser på opera og musikkteater som levevei.

Talentutvikling

Birollene ”Gjertrud” og ”Rakel” i midnattsoperaen på Steinvikholm slott har gitt startskuddet til et 20-talls unge sangere som har vært og er i høyere operautdanning i Norden. Flere av dem frekventerer scener rundt i OperaNorge. Noen har fått jobb ved Den Norske Opera & Ballett og Opera Trøndelag har tatt flere av dem tilbake i hovedroller i sine produksjoner.

Først og fremst skal Operaskolen være en boltreplass innen scenekunst som gir barn og ungdom en positiv læring og opplevelse som er viktig for deres framtid enten som sceneutøver eller som publikum. Uansett rolle senere i livet, er dette en viktig plattform.

Operaskolen har 2 semester. Øvinger er på Kulturloftet, Halsen barneskole i Stjørdal. Det øves hver torsdag i skoleåret. Elevene øver mot målet å delta i Opera Trøndelags produksjoner.

I flere år ble det produsert egne forestillinger for og med Operaskolens elever og gjestesolister, «Den Magiske Karusellen», Grunnlovsforestillingen «Norge i rødt, hvitt og blått», «Viva la Musica», «Sound of Music & Movies» og andre produksjoner bl.a. Nasjonaloperaens «Askepott- en barneopera» som senere ble vist på Kamfest i Trondheim. Elevene har deltatt i Opera Trøndelags hovedproduksjoner «Olav Engelbrektsson», «Tryllefløyten» i Prestegårdshagen, «Flaggermusen», «Carmen», «Tryllefløyten», «The Sound of Music» og sist «Turandot» i Kimen Kulturhus.

 

Instruktører Operaskolen

Anne Kleivset Vokalinstruktør
Ingrid Eggen Sanginstruktør
Ingeborg Haugvik Francke Sanginstruktør
Karianna Sommero Koreograf/sanginstruktør
Brage Kristian Einum Pianist / instruktør