Hjemmeside Operaskolen - åpen dag - dato -slide (002)

Operaskolen: Åpen dag

Er du glad i å synge?

Kan du tenke deg å stå på en scene sammen med andre på din alder og både synge og danse?

Da kan Operaskolen være stedet for deg!

Vi inviterer til ÅPEN DAG!

Torsdag 2.juni kl. 17:30 – 19:30 i aulaen på Halsen Ungdomsskole!
Møt opp – ingen påmelding!

 

Operaskolen er et tilbud  til barn og ungdom i alderen 10 til 18 år.
Her gis barn & unge mulighet til å utfolde seg i sang og scenekunst innenfor et helprofesjonelt apparat. Dette skal være med på å danne et solid grunnlag og god forståelse av scenekunst, uansett rolle senere i livet. Eneste kvalifikasjon for å starte i Operaskolen er at du er glad i å synge og har lyst til å stå på en scene.
Operaskolen har øving 1 gang i uka (torsdager kl. 17:30 – 19:30) på Halsen Ungdomsskole.

Mer info om Operaskolen og pedagogisk idé se her