fb header generell 03

Opera Trøndelag

OPERA TRØNDELAG SA er et distriktsoperaselskap med formål å drive virksomhet innen opera og musikkteater, lokalt og regionalt, der samspill mellom profesjonelle og amatører er sentralt. Selskapet skal fremme aktivitet der barn og unge kan utvikle seg innen scenekunst. Opera Trøndelag har spesielt utmerket seg med utvikling av unge talenter.

Opera Trøndelag er en viktig medspiller i nettverket «OperaNorge» og har gjennom mange år hatt et synlig samarbeid med næringsliv og offentlige instanser. Selskapet har betydelig aktivitet gjennom året og forvalter et stort antall aktører.

Distriktsopera-modellen er bygd på samspill mellom profesjonelle og amatører. Frivillighet og dugnad er viktige elementer i gjennomføring av aktiviteter.

Opera Trøndelag er en videreføring av Steinvikholm Musikkteater som ble stiftet i 1992.

Administrasjonen er lokalisert i Stjørdal og har 3 fast ansatte:

Daglig leder: Lars Eggen
Kunstnerisk leder: Anne Spets
Administrasjon – og økonomiansvarlig: Sissel Norberg

Kontaktinfo:

post@operatrondelag.no
Tlf. 74 82 18 66
Postadresse: Postboks 357, 7501 Stjørdal
Faktura: EHF (971 386 231)
Fakturaepost: 971386231@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse: Coworking 4.etasje, Torgkvartalet, Stokmovegen 2
Åpningstider kontor: Mandag – fredag 10:00 – 15:00

Styret for Opera Trøndelag 2022-2023:

Leder: Merethe Storødegård
Styremedlemmer: Are Hembre, Stein Morten Holberg, Audhild Kvam, Toril Sandvik
Varamedlemmer: Jens Storli, Anna Hellandsvik, Geir Jarle Siraas,
Valgkomitè 2023-2024: Randi Spets, Anne Sophie Hunstad, Bjørgvin Thorsteinsson

Ansatte

Sissel-Norberg_F6A5970_kvadrat
Sissel Norberg
Administrasjon og økonomiansvarlig
748 21 866
sissel.norberg@operatrondelag.no
Anne Spets
Anne Spets
Kunstnerisk leder
988 69 901
anne.spets@operatrondelag.no
Lars Eggen
Lars Eggen
Daglig leder
990 17 959
lars.eggen@operatrondelag.no

Opera Trøndelags styre

Merethe Storødegård
Merethe Storødegård
leder
Are Hembre
Are Hembre
styremedlem
Audhild Kvam
Audhild Kvam
styremedlem
Toril Sandvik
Toril Sandvik
styremedlem
Stein Morten Holberg
Stein Morten Holberg
styremedlem
Anna Sterud Hellandsvik
Anna Sterud Hellandsvik
varamedlem
Geir Jarle Sirås
Geir Jarle Sirås
varamedlem
Jens Storli
Jens Storli
varamedlem