Ved inngangen til 2000 var det ekstra stort trykk fra barn og ungdom for å være med på scenen i opera Olav Engelbrektsson. Med bakgrunn i dette ble Operaskolen startet i 2001 med formål å gjøre scenekunst av høy kvalitet tilgjengelig for barn og ungdom og samtidig motivere til videre steg innen faget.

Operaskolen gir tilbud i musikkteater til gruppen 10-18 år der samspill og scenedisiplin er vesentlig. Alle øvinger foregår felles. Øvingene fører fram mot konkrete forestillinger. Det øves fast 1 gang pr. uke i skoleåret, samt intensivering med prøver mot forestillinger. Operaskolen er et arnested der musikkteater utøves i glede og fellesskap.

Seniorakademiet er for videregående elever over 15 år. Seniorene har stått på scenen siden 10årsalderen og representerer en viktig kompetanse for Opera Trøndelags produksjoner. Flere av dem har utmerket seg som gode solister og scenekunstnere. Seniorene har også et eget program. Operaskolens virksomhet gir viktig synergi til regionen. Flere av elevene har gått videre til høyere utdanning innen klassisk sang og satser på opera og musikkteater som levevei.

 

Pedagogisk idé
Den pedagogiske ideen med Operaskolen er å gi barn og unge, i alderen 10 til 18 år, muligheten til å utfolde seg i sang og scenekunst innenfor et helprofesjonelt apparat. Dette skal være med på å danne et solid grunnlag og god forståelse av scenekunst, uansett rolle senere i livet. Eneste kvalifikasjon for å starte i operaskolen er at du er glad i å synge og har lyst til å stå på en scene.
Talentutvikling
Det skal være en gruppe for alderen 10 til 14 år og en seniorgruppe fra 14 til 18 år (ut videregående). Gruppene øver hovedsakelig sammen. Her blir ideen om både rollemodeller samt å ta vare på hverandre synlig. For den yngste gruppen er leken mere fremtredende i læringsprosessen. Seniorgruppen skal ha større og mer avanserte oppgaver.
Praksis
Pedagogikken som ligger til grunn i Operaskolen er først og fremst basert på å skape trygghet i gruppen og følgelig hos den enkelte elev. Leken er essensiell for å oppnå samspill, egne prestasjoner og trygge rammer for utfoldelse. Instruktører i sang og bevegelse følger hovedsakelig opp gruppen som helhet. Lagspill er et nøkkelord for gode scene-prestasjoner. Stemningen som legges fra instruktøren er kun positiv. Instruktørens rolle er å motivere den enkelte konstruktivt, uansett hvilket nivå eleven er på. Undervisningen er hovedsakelig gruppebasert. Individuell oppfølging ved enkeltprosjekt. Det jobbes alltid mot et konkret prosjekt eller en konkret forestilling. Synlige rollemodeller er en nøkkel. Operaskolen skal flere ganger i året jobbe i prosjekter sammen med profesjonelle utøvere av ulik karakter. Å strekke seg etter større oppgaver skal være forbundet med glede.

Tidligere eleverved Operaskolen

Det var gjennom operaskolen jeg ble introdusert for opera og det var pga de mulighetene jeg fikk der, at jeg bestemte meg for at opera var noe jeg ville satse på.

Operaskolen ga meg en mulighet til å bli kjent med meg selv og andre, både musikalsk og personlig

Operaskolen ga meg alt jeg trengte: gode instruktører som ser alle, noen å se opp til for inspirasjon og motivasjon, erfaring med å stå på scenen i større produksjoner, samarbeid med profesjonelle sangere og musikere, og ikke minst; å finne en enorm glede i musikkens fantastiske verden!

Jeg var først statist i Operaen Olav Engelbrektsson og det var slik en magisk opplevelse at jeg meldte meg inn i operaskolen med en gang! Operaskolen har vært med på å definere mange av valgene jeg har tatt i mitt liv og også vært med på å forme den jeg er i dag. Jeg er så glad for at det finnes et slikt tilbud for barn og ungdom som er med på å fremme musikk, kultur, samarbeid og personlig vekst.

Operaskolen var stedet hvor jeg ble kjent med musikk og fikk prøve meg på en scene. Det ga meg en fantastisk vennegjeng, hvor mange har gått videre til å bli profesjonelle innen opera og musikk. Det er fantastisk arena for de som vil satse på en karriere innen musikk, men også for de av oss som vil ha en god aktivitet og læringsarena på fritiden.

Gjennom operaskolen fikk stå på en scene med profesjonelle sangere og jeg knyttet nære vennskap til de andre elevene. Det var en morsom og utfordrende fritidsaktivitet som formet barne- og ungdomstiden min og som lærte meg mange ting jeg har tatt med meg videre i livet.

Operaskolen er en kjempeflott arena hvor man kunne få både synge og danse, få være med på større produksjoner og samarbeide med profesjonelle sangere og musikere i ung alder. For meg har Operaskolen vært et veldig fint springbrett til sang- og skuespilleryrket, og har gitt meg utallige flotte utfordringer som jeg har lært ufattelig mye av.

For meg har Operaskolen vært avgjørende i min utvikling som sanger og som menneske. Gjennom operaskolen fikk jeg, i en sosial og profesjonell setting, utviklet ferdigheter innenfor sang, skuespill og dans. Dette ga meg et springbrett inn i livet som profesjonell operasanger. Igjennom trygge rammer og lek lærte jeg det man trenger for å trives på en scene og ellers i livet.

Operaskolen var mitt første møte med klassisk musikk og teater. Det var der jeg forsto at opera var noe jeg ville drive med resten av livet.

OperaskolensInstruktører

Instruktører Operaskolen

Anne Kleivset Vokalinstruktør
Karianna Sommero Koreograf/sanginstruktør
Oda Fredriksen Sanginstruktør
Sivert Jullumstrø Sanginstruktør
Ingrid Eggen Sanginstruktør (permisjon)

Operaskolen-Arkivet

2022Operaskolen: Åpen dagOperaskolen
2021Ringve AkademiOperaskolen