Hans Kristian Ligaard

Ligaard stipend til dirigent satsning

Hans Kristian Ven Røstad fikk støtte fra Tore Ligaard AS til Opera Trøndelags assistentdirigentprogram.

De siste to årene har Opera Trøndelag tilrettelagt for assistentdirigent deltagelse. Programmet har til hensikt å støtte dirigentutvikling og bidra med støtte og avlastning for maestro Torodd Wigum under produksjonene.

 

Hans Kristian Ven Røstad har de siste årene deltatt som assistentdirigent ved Opera Trøndelag. I fjor assisterte Røstad under Opera Trøndelags produksjon av Madama Butterfly med stor suksess. Dette fungerte så godt at programmet ble videreført ved årets produksjon av La Traviata. For at dette skulle være mulig, var det nødvendig med ekstern støtte slik at Røstads deltakelse i produksjonen ikke gikk på bekostning av andre involverte i produksjonen. 

 

Assistentprogrammet

Som assistentdirigent har Røstad spilt en avgjørende rolle i å avlaste maestro Wigum og bidratt til produksjonens kvalitet. Gjennom håndverksmessig støtte, kunstnerisk rådgivning og avlastning av dirigenten, vil assistentdirigenten utvikle seg selv, men også berike produksjonen med friske perspektiver og fungere som reservedirigent hvis hoveddirigenten skulle bli forhindret i å lede noen av prøvene eller forestillingene.  

Programmet gir en ung dirigent en unik mulighet for utvikling under veiledning av en erfaren dirigent. Samspillet mellom erfarne og unge musikere skaper en dynamisk atmosfære som vil inspirere og fornye den kunstneriske uttrykksformen i produksjonen. Alt i tråd med Opera Trøndelags ønske om å rekruttere og utvikle unge talenter.

Assistentdirigenten

Hans Kristian Ven Røstad sier selv «Helt siden jeg begynte å dirigere, har ønsket vært å dirigere opera, og særlig innen det italienske repertoaret. Å utdanne dirigenter er en kostbar affære, og det er langt mellom mulighetene. Man er helt avhengig av et ensemble for å utvikle seg, men det er vanskelig å få podietid i de profesjonelle orkestrene. Dette er en fantastisk mulighet for meg til å være med på en fullskala produksjon fra start til slutt i min «hjem-opera», for å utvikle mine kunstneriske ferdigheter, bygge erfaring og nettverk, og å bli synlig som dirigent, i tillegg til å være et springbrett for videre studier og engasjementer i inn- og utland». 

En stor takk til Tore Ligaard AS som støtter assistentdirigentprogrammet. Vi er glade for at Ligaard AS er med på å gi muligheter til unge talenter og med det  bidra til å gjøre drømmer virkelig.

På bildet: Gunhild Ligaard og Hans Kristian Ven Røstad

Andre innlegg