2004

Olav Engelbrektsson av Edvard Hoem/Henning Sommerro

O’helga Natt – førjulskonsert på historisk grunn

La Musica