2000

Olav Engelbrektsson av Edvard Hoem/Henning Sommerro