Aktuelt

billettAllsang på Kimen våren 2023
13/0206/0324/0412/06
Opera Trøndelag
billettMadama Butterfly
20/0422/0423/0425/0426/0428/04
Hovedoppsetning

Opera Trøndelag

OPERA TRØNDELAG SA er et distriktsoperaselskap med formål å drive virksomhet innen opera og musikkteater, lokalt og regionalt, der samspill mellom profesjonelle og amatører er sentralt. Selskapet skal fremme aktivitet der barn og unge kan utvikle seg innen scenekunst. Opera Trøndelag har spesielt utmerket seg med utvikling av unge talenter. Opera Trøndelag er en videreføring av Steinvikholm Musikkteater som ble stiftet i 1992.

Les mer

Velkommen til Operaskolen

Operaskolen har som formål å gjøre scenekunst av høy kvalitet tilgjengelig for barn og ungdom, og motivere til videre steg innen faget. Operaskolen skal være en boltreplass innen scenekunst som gir barn og ungdom en positiv læring og opplevelse som er viktig for deres framtid. Uansett rolle senere i livet, er dette en viktig plattform.

Les mer

Vi har vår egen venneforening

Vi er en gruppe opera entusiaster som har stiftet denne venneforeningen- Opera Trøndelags Venner. Formålet med foreningen er å fremme interessen for musikkteater i Trøndelag. Vi har som kjent mange dyktige utøvende kunstnere i vår region. Vi har et nært samarbeid med Opera Trøndelag samt fått med oss Danske Bank og Gjensidige Stjørdal som samarbeidspartnere.

Bli medlem og bidra til å løfte fram operatilbudet og interessen i Trøndelag!

Les mer

Siste i bloggen

'

Våre kjerneverdier