Aktuelt

Hans Kristian Ligaard
Hans Kristian Ven Røstad fikk støtte fra Tore Ligaard AS til Opera Trøndelags assistentdirigentprogram. De siste to årene har Opera...
Afternoon tea kopi
Opplev Opera Trøndelag i selveste Palmehaven! Det blir høy sjarmfaktor når disse tre gutta inntar Palmehaven med muntre toner og...
Anne Birgitte Bouwhuis Røkke 
Opera Trøndelag Venners talentpris 2023 går til Anne Birgitte Bouwhuis Røkke fra Skatval. Opera Trøndelag Venners (OTV) Talentpris har blitt...
Ivar Tindberg
Ringve Akademi 2023 med Ivar Tindberg Årets Ringve Akademi arrangeres 13. og 14. oktober i samarbeid med Ringve Musikkmuseum. Vi...

Opera Trøndelag

OPERA TRØNDELAG SA er et distriktsoperaselskap med formål å drive virksomhet innen opera og musikkteater, lokalt og regionalt, der samspill mellom profesjonelle og amatører er sentralt. Selskapet skal fremme aktivitet der barn og unge kan utvikle seg innen scenekunst. Opera Trøndelag har spesielt utmerket seg med utvikling av unge talenter. Opera Trøndelag er en videreføring av Steinvikholm Musikkteater som ble stiftet i 1992.

Velkommen til Operaskolen

Operaskolen har som formål å gjøre scenekunst av høy kvalitet tilgjengelig for barn og ungdom, og motivere til videre steg innen faget. Operaskolen skal være en boltreplass innen scenekunst som gir barn og ungdom en positiv læring og opplevelse som er viktig for deres framtid. Uansett rolle senere i livet, er dette en viktig plattform.

Vi har vår egen venneforening

Opera Trøndelags Venner er Opera Trøndelags helt egen venneforening. Formålet med foreningen er å fremme interessen for musikkteater i Trøndelag gjennom samarbeid og egne arrangement. Opplev nye talenter, forestillinger med internasjonale solister, egne turer og arrangement og mye mer. Del opplevelsen med andre operainteresserte venner og få rabatterte priser.

Bli medlem og bidra til å løfte fram operatilbudet og interessen i Trøndelag!

Våre kjerneverdier

Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering er viktig i Opera Trøndelag. Vi skal være en institusjon som knytter til seg frivillige. Vi skaper møtepunkter i hverdagen, og tilrettelegger for ulike former for frivillig arbeid. Man skal kunne få innpass i våre produksjoner som frivillig uansett bakgrunn og sosial status.

Med dette jobber vi med å utjevne sosiale ulikheter. Opera Trøndelag skaper møteplasser hvor man knytter nettverk. Alle kan samarbeide – og det er alltid noe å samarbeide om. Motivene for å søke samarbeid kan være mange. Det kan være det sosiale fellesskapet, ønsket om å lære, skape et godt lokalmiljø eller bare kjenne på følelsen av å være med på noe stort.

Å føle tilknytning til lokalsamfunnet er forbundet med å ha et lokalt sosialt nettverk og å være med på̊ arrangementer og ting som skjer i kommunen. Men dette jobber vi med FNs bærekraftsmål «bærekraftige byer og lokalsamfunn».

Vi finner samme verdi i Opera Trøndelags kjerneverdier:
Vi skal være nær og jobbe for mangfold som gir substans i egen kommune og fylke.